AUTOMATIZOVANI BACKUP

CloudEx automatizovani bekap sistem je raspodeljen svojim funkcionalnostima između serverske i klijentske strane.

Na serverskoj strani CEPH storage sistem omogućava čuvanje podataka u file kontejnerima gde svaki korisnik ima svoj kontejner predodređene veličine. Radi visoke sigurnosti podataka, CEPH čuva podatke u tri replike (više opisa u sekciji OpenStack core tehnologija). Sadržajem kontejnera se upravlja pomoću OwnCloud servisa koji pored čuvanja i manipulacije podataka, pruža i mogućnost deljenja (share) podataka po želji korisnika.

Komunikaciju između klijentske i serverske strane omogućuje CloudEx-ov čarobnjak za upravljanje bekapom, kojim se ujedno vrši odabir i struktura podataka u bekapu. Dodatno, može se definisati i početak i periodičnost obavljanja automatskog procesa ažuriranja bekapa. Čarobnjak nudi korisniku da na svom računaru mapira „disk“ (sadržaj bekapa) i pomoću Windows Explorer-a može videti i uređivati bekap prostor.

Najčešće pitanje svakog korisnika bekapa je da li će uspeti da povrati podatke ukoliko dođe dođe do gubitka originalnih podataka i da li je integritet podataka u bekapu nenarušen.
CloudEx bekap rešenje pomoću CEPH-a u sebi ima mehanizam zvani „deep scrubbing“, koji podrazumeva da se svaki podatak sa primarne replike sistemski periodično čita i uporedi sa ostalim replikama u sistemu. Tako se u svakom trenutnku uveravamo da su sve replike identične i da je sistem zdrav sa punim integritetom.

Za korisnike administriranog bekapa na CloudEx platformi korisnik može napraviti potpunu virtualnu repliku korisnikovog informacionog sistema. Na repliciranom sistemu (poput Disaster Recovery system-a) može se uraditi potpuni povraćaj podataka i uveriti da je bekap funkcionalan i posle „fizičkog“ povrata podataka.

ADMINISTRIRANI BEKAP

Ova vrsta bekapa je prvenstveno namenjena kompanijama. Predstavlja sistem bekapa koji organizaciji daje mogućnosti automatske kontrole prenosa celokupnog sadržaja od strane administratora CloudEx-a, postavljanje parametara podele i izolacije bakapovanih podataka između korisnika i pomoć korisnicima u bilo kom pogledu radi sigurnog obavljanja bekapa.

BEKAP ZA INDIVIDUALNE KORISNIKE

Primarno je namenjen korisnicima za kućnu upotrebu. Sistem je besplatan do 3GB kapaciteta gde su korisniku raspoloživi svi potrebni alati.
U slučaju potrebe za većim kapacitetima prostor se obezbeđuje na komercijalnoj osnovi. O uspešnosti ažuriranja redovne procedure korisničkog sadržaja brinu administratori Cloudex-a.