Ciljno mesto savremenog računarstva.

CloudEx pruža infrastrukturne usluge na sopstvenoj profesionalnoj opremi visoke dostupnosti, koju možete koristite kao javni cloud, kao rezervu za vaš privatni cloud, kao hibridno rešenje, kao testno okruženje ili samo po potrebi kada vaš posao zahteva više resursa. Sistemu se pristupa preko bezbednog VPN-a, a moguća je direktna veza sa infrastrukturom u vašoj firmi.

Izgradnja infrastrukture počinje definisanjem mrežnih grupa, u osnovnom slučaju jedne virtuelne mreže u kojoj se definiše ruter, virtuelni serveri i za njih potrebni elementi. Topologija mreže može pratiti logičku hijerarhiju firme (raspodela po sektorima) sa različitim nivoima pristupa i međusobnih veza. CloudEx nudi usluge prilagođene vašim specifičnim potrebama, uključujući i uspostavu i održavanje vašeg privatnog OpenStack sistema.

Pozovite CloudEx eksperte koji će vam pomoći sa sagledate potrebe i predložiti rešenje prema vašim potrebama