CloudEx pazi na Vaše poslovanje

Cloud Bekap

CloudEx je razvio aplikaciju za kopiranje podataka koja omogućava korisniku da lako i jednostavno napravi kopije podataka sa svog lokalnog računara na server u cloud-u

Cloud Disaster Recovery

Veeam disaster recovery rešenje omogućava da korisnikova IT infrastruktura, u slučaju disaster scenaria, uz minimalni prekid rada i gubitka podataka, nastavi neometano da radi u data centru

Cloud Infrastruktura

Cloud platforma bazirana na OpenStack rešenju koje Vam pruža mogućnosti sopstvenog data centra, prilagođenog vašim potrebama i uz minimalne troškove

Cloud Bekap

CloudEx Bekap

Sačuvajte svoje podatke od kriptoloker virusa ili slučajnog brisanja podataka

Veeam Bekap

Jednostavan način da se napravi bekap IT infrastrukture i poveća sigurnost podataka

Cloud Disaster Recovery

Veeam DR

Kopija Vašeg IT okruženja u cloud-u, spremna za rad u slučaju najgoreg

Edge Bekap & Disaster Recovery

Zaštita Vašeg IT sistema i kod Vas i u coud-u. Bez zastoja, šta god da se desilo i gde god da se desilo

Cloud Infrastruktura

VPS

Vaš privatan server u sigurnom i bezbednom okruženju

VDS

Stavite svoju infrastrukturu u cloud i rešite se problema nabavke i održavanja