Availability for Always-on

Ukoliko imate potrebu da vaš sistem bez stalno dostupan, a imate neodgovarajuću infrastrukturu, ili želite da dodatno obezbedite postojeće rešenje i podatke CloudEx ima rešenje za vas. Imperativ današnjeg posla je stalna dostupnost – Always-On, odnosno da informacioni sistem bude uvek dostupan za rad.

CloudEx Veeam Disaster Recovery kreira i održava replike (klonirane kopije) korisničkih virtualnih  mašina, zajedno sa funkcionalnom virtualnom infrastrukturom (mreža, storidž). U slučaju neispravnosti u radu neke korisničke mašina komandom administratora sistem pokreće automatizovani proces povezivanja i pokretanja te replike u cloud-u. Na taj način virtualni serveri se stalno ažuriraju i čekaju spremni da preuzmu rad u slučaju kritičnog otkaza sistema. Ovim sistemom se može obezbediti jedan server (što je najčešći slučaj kod CloudEx korisnika) ili celokupna korisnikova IT infrastruktura. Sistem u sebi sadrži i automatski ažurirani bekap servera iz koga se mogu sačuvati ili vratiti kopije, a podaci se nalaze na višestruko reduadntnoj storidž infrastrukturi.

CloudEx posvećuje velike napore da podrži mala i srednja preduzeća da uspostave “always-on” nivo svog informacionog sistema, odnosno da informacioni sistem bez obzira na nepredviđene događaje uvek bude dostupan za rad. Kao najbolji i najpouzdaniji softver za kreiranje i povraćaj sigurnosnih kopija virtualne infrastrukture se nametnuo Veeam. CloudEx je prilagodio svoje cloud okruženje i uspostavio saradnju sa Veeam-om, kako bi i firmama sa skromnijim budžetima omogući korišćenje ovog izvanrednog rešenja.

U nalaženju optimalnog rešenja za obezbeđenje opravka od havarije će vam pomoći CloudEx stručnjaci. Sve što je od administratora korisnika potrebno je da definiše kritične resurse, a CloudEx će zajedno sa sve podesiti i testirati. Pozovite CloudEx da se detaljnije raspitate o mogućnostima.

DRS – Disaster recovery server

Disaster recovery server podrazumeva posebno profilisanu virtualnu instancu u cloud-u (VPS) sa svojim okruženjem na strani CloudEx-a, kao i deo okruženja na strani korisnika. Ceo set omogućuje da u neželjenom slučaju instanca u cloud-u bude povezana sa ispravnim delom mreže korisnika i preuzme zadatke nefunkcionalnog korisnikovog servera. Instanca može biti dostupna na internetu preko javne IP adrese. Pored same virtualne instance, disaster recovery okruženje podrazumeva i Network Extender Applience, WAN accelerator i prateće kontrolne mehanizme koji zaokužuju funkcionalnosti sistema.

Kapacitet same instance može biti prema potrebama konkretnog zadatka i oni u velikoj meri oslikavaju originalni korisnikov server.

Veeam Disaster Recovery paketi

VEEAM DR

€39 Kupi me
  • 2CPU
  • 4GB RAM
  • 250GB

VEEAM DR PRO

€59 Kupi me
  • 4CPU
  • 8GB RAM
  • 1TB

Naša ponuda ne zadovoljava Vaše potrebe?

Ukoliko posedujete više mašina ili imate potrebu za posebnim rešenjima možemo Vam ponuditi paket specijalno pripremljen za Vas.