Zato što Vam omogućavamo glatku tranziciju ka infrastrukturi i servisima u cloud-u!

Zbog stručnosti u cloud arhitekturi, inženjeringu i isporuci kompletnih rešenja!

Zbog agilnog pristupa izazovima vođenog principima jednostavnosti!

Zato što vam ne namećemo promenu vašeg načina rada!

Zato što smo Vaš lokalni partner i podrška!

Zato što smo pristupačni, a pre komercijalnog odnosa sve možete besplatno da probate!

ZAŠTO CLOUDEX INVESTIRA U OPENSTACK?

OpenStack je najmodernije, provereno, otvoreno rešenje koje vam pruža mogućnosti sopstvenog data centra, prilagođenog vašim potrebama i uz minimalne troškove.

CloudEx je pionir u korišćenju OpenStack-a na Balkanu i prati projekat od rođenja 2011. Naša primena je počela interno u laboratorijama provajdera kao Disaster Recovery servis i konstantno napreduje prateći našu osnovnu misiju.

Vizija CloudEx-a se poklapa sa filozofijom OpenStack-a; Informaciona platforma treba da bude skalabilna, finansijski pristupačna i dostupna svima kojima je potrebna, a ne rezervisana samo za velike organizacije.

OpenStack vas oslobađa vezanosti za IT vendora i isključuje koncept skupog licenciranja.

A, ZAŠTO VEEAM?

Veeam je ruska softverska kompanija koje je donela revoluciju u sistem obezbeđivanja visoke dostupnosti svojim softverskim rešenjima.

Veeam softver je posebno prilagođen modernim virtualnim okruženjima i omogućava pouzdan bekap i povrat podataka, kao i kompletna rešenja za sisteme za oporavak IT infrastrukture.

CloudEx je prilagodio svoje cloud okruženje i uspostavio saradnju sa Veeam-om, kako bi i firmama sa skromnijim budžetima omogućio korišćenje ovog izvanrednog rešenja.

CloudEx je stekao status Veeam ProPartner (Veeam Cloud and Service Provider – VCSP) servis provajdera koji nam omogućava da ponudimo svoje usluge realizovane Veeam softverom. Više informacija o Veeam-u možete naći na Veeam Soulutions stranici.