Backup

Asistent za automatizovani sistem kopiranja podataka – Preuzmi

Uputstvo za automatizovani sistem kopiranja podataka – Preuzmi

Opšti uslovi korišćenja CloudEx servisa – Preuzmi

Brošure

CloudEx opšte i usluge – Preuzmi

CloudEx Disaster Recovery – Preuzmi

CloudEx Bekap – Preuzmi